Privacybeleid

FRITSY is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij vinden het belangrijk dat jouw gegevens goed beschermd zijn. Wij slaan gegevens op wanner je onze website bezoekt, informatie opvraagt of een aankoop doet. Wij hebben na een bestelling jouw gegevens nodig om de verzending in orde te maken en je op de hoogte te houden van de levering.

In deze pricacyverklaring leggen we uit welke gegevens wij verzamelen en met welk doel.

Persoonsgegevens die wij verwerken

FRITSY verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens (IP-adres)
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Andere gegevens die jij aan ons beschikbaar stelt door middel van communicatie tussen FRITSY en jouzelf, bijvoorbeeld via e-mailverkeer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

FRITSY verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • FRITSY analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

Geautomatiseerde besluitvorming

FRITSY neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van FRITSY) tussen zit. FRITSY gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Woocommerce voor de verkoop van onze producten, WordPress.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

FRITSY bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieรซn) van persoonsgegevens: 7 jaar. Dit is een wettelijk gestelde bewaartermijn van de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

FRITSY verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. FRITSY blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Een overeenkomst is afgesloten met:

 • Craftcreative (website ontwikkeling en hosting server)
 • WordPress & Woocommerce (webshop)
 • WeFact (facturatie en boekhouding)
 • M en F boekhouders (boekhouding)
 • Klarna (achteraf betalen)

Klarna

Om jou gebruik te kunnen laten maken van Klarna’s betaalmethoden, is het mogelijk dat wij jouw data zoals contact gegevens en order details delen met Klarna. Hiermee kan Klarna bepalen of jij in aanmerking komt voor hun betaalmethoden en deze betaalmethoden aanpassen op jou. De data die wij doorgeven wordt overeenkomstig met Klarna’s eigen privacy policy behandeld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

FRITSY gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor deย technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door FRITSY en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fritsy.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

FRITSY neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@fritsy.nl.

Contactgegevens:

Westzanerdijk 133 1507 AD Zaandam

+31 6 14548737

Lotte Bos-Spitteler is de Functionaris Gegevensbescherming van FRITSY. Zij is te bereiken via info@fritsy.nl